Quyết định 1342/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1342/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 1342/QĐ-UBND năm 2020 công bố 10 quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang Số hiệu: 1342/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Nguyễn Thế Giang Ngày ban hành: 25/09/2020 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 1342/QĐ-UBND năm 2020 công bố 10 quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ 10 QUY TRÌNH NỘI BỘ, LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC ...
 • Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 10 quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành ...
 • Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ...
 • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở; Thủ trưởng Ban, Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân ...
 • PHỤ LỤC I QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ ...
 • A. QUY TRÌNH NỘI BỘ CẤP TỈNH (03 quy trình)
 • I. LĨNH VỰC THỦY SẢN
 • II. LĨNH VỰC KINH TẾ HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 • PHỤ LỤC II QUY TRÌNH LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC
 • A. QUY TRÌNH LIÊN THÔNG CẤP TỈNH (04 quy trình)
 • I. LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
 • II. LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP
 • B. QUY TRÌNH LIÊN THÔNG CẤP XÃ LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI (02 quy trình)
 • B. QUY TRÌNH NỘI BỘ CẤP XÃ (01 quy trình)
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1342/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1342/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1342/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1342/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1342/QĐ-UBND

Đang cập nhật