Công văn 3504/BVHTTDL-PC

Click để xem chi tiết và Tải về Công văn 3504/BVHTTDL-PC

Tiêu đề: Công văn 3504/BVHTTDL-PC năm 2020 về thực hiện Kết luận 80-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Số hiệu: 3504/BVHTTDL-PC Loại văn bản: Công văn Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Trịnh Thị Thủy Ngày ban hành: 23/09/2020 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Công văn 3504/BVHTTDL-PC năm 2020 về thực hiện Kết luận 80-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

  • Số: 3504/BVHTTDL-PC V/v triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Công văn 3504/BVHTTDL-PC để xử lý:

Tin tức về Công văn 3504/BVHTTDL-PC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Công văn 3504/BVHTTDL-PC

Đang cập nhật

Bình luận về Công văn 3504/BVHTTDL-PC

Đang cập nhật

Án lệ về Công văn 3504/BVHTTDL-PC

Đang cập nhật