Quyết định 1486/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1486/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 1486/QĐ-TTg năm 2020 về Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 1486/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 01/10/2020 Lĩnh vực: Lao động, Văn hóa , thể thao, du lịch

Mục lục Quyết định 1486/QĐ-TTg năm 2020 về Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ NGÀY KỸ NĂNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM
  • Điều 1. Lấy ngày 04 tháng 10 hằng năm là “Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam”.
  • Điều 2. Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam được tổ chức thống nhất trong toàn quốc nhằm các mục đích sau ...
  • Điều 3. Tổ chức thực hiện
  • Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
  • Điều 5. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1486/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1486/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1486/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1486/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1486/QĐ-TTg

Đang cập nhật