Thông tư 28/2020/TT-BTTTT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 28/2020/TT-BTTTT

Tiêu đề: Thông tư 28/2020/TT-BTTTT về "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truyền hình cáp số ứng dụng công nghệ DVB-T2" do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Số hiệu: 28/2020/TT-BTTTT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng Ngày ban hành: 01/10/2020 Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Bưu chính, viễn thông

Mục lục Thông tư 28/2020/TT-BTTTT về "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truyền hình cáp số ứng dụng công nghệ DVB-T2" do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

 • THÔNG TƯ BAN HÀNH “QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH CÁP SỐ ỨNG DỤNG CÔNG ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truyền hình ...
 • Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2021.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông ...
 • QCVN 121:2020/BTTTT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH CÁP SỐ ỨNG DỤNG CÔNG ...
 • 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • 1.1. Phạm vi điều chỉnh
 • 1.2. Đối tượng áp dụng
 • 1.3. Tài liệu viện dẫn
 • 1.4. Giải thích từ ngữ
 • 1.5. Chữ viết tắt
 • 1.6. Điểm đo và số lượng mẫu đo
 • 2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT
 • 2.1. Các chỉ tiêu kỹ thuật
 • 2.1.1. Mức tín hiệu cao tần
 • 2.1.2. Băng thông của mỗi kênh
 • 2.1.3. Sai lệch đáp tuyến biên độ tần số tín hiệu cao tần
 • 2.1.4. Độ di tần
 • 2.1.5. Tỷ số tín hiệu cao tần trên tạp âm
 • 2.1.6. Tỷ số lỗi bit
 • 2.1.7. Tỷ số lỗi điều chế
 • 2.1.8. Độ rung pha
 • 2.2. Các chỉ tiêu về chất lượng phục vụ
 • 2.2.1. Độ khả dụng của dịch vụ
 • 2.2.2. Thời gian thiết lập dịch vụ
 • 2.2.3. Thời gian khắc phục dịch vụ
 • 2.2.4. Khiếu nại của khách hàng về chất lượng dịch vụ
 • 2.2.5. Hồi âm khiếu nại của khách hàng
 • 2.2.6. Dịch vụ hỗ trợ khách hàng
 • 3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ
 • 4. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
 • 5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Phụ lục A (Tham khảo) Mô hình tổng thể hệ thống cung cấp dịch vụ truyền hình cáp số DVB-T2
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 28/2020/TT-BTTTT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 28/2020/TT-BTTTT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 28/2020/TT-BTTTT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 28/2020/TT-BTTTT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 28/2020/TT-BTTTT

Đang cập nhật