Thông tư 26/2020/TT-BCT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 26/2020/TT-BCT

Tiêu đề: Thông tư 26/2020/TT-BCT hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Số hiệu: 26/2020/TT-BCT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Quốc Khánh Ngày ban hành: 29/09/2020 Lĩnh vực: Tài chính, Bổ trợ tư pháp

Mục lục Thông tư 26/2020/TT-BCT hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

  • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ ĐẤU GIÁ THÍ ĐIỂM HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NHẬP KHẨU ĐƯỜNG NĂM 2020
  • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
  • Điều 2. Đối tượng áp dụng
  • Điều 3. Lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường đấu giá năm 2020
  • Điều 4. Nguyên tắc đấu giá
  • Điều 5. Thông báo giao quyền sử dụng hạn ngạch
  • Điều 6. Hiệu lực thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 26/2020/TT-BCT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 26/2020/TT-BCT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 26/2020/TT-BCT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 26/2020/TT-BCT

Đang cập nhật