Nghị định 118/2020/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 118/2020/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 118/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 69/2010/NĐ-CP về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen Số hiệu: 118/2020/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 02/10/2020 Lĩnh vực: Tài nguyên, Khoa học, công nghệ

Mục lục Nghị định 118/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 69/2010/NĐ-CP về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen

 • NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 69/2010/NĐ-CP NGÀY 21 THÁNG 6 NĂM 2010 CỦA CHÍNH ...
 • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2010/NĐ-CP như sau:
 • Điều 2. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 3. Điều khoản thi hành
 • PHỤ LỤC
 • Mẫu số 01 ĐƠN ĐĂNG KÝ CÔNG NHẬN CƠ SỞ KHẢO NGHIỆM SINH VẬT BIẾN ĐỔI GEN (Áp dụng đối với thực vật biến ...
 • Mẫu số 02 THUYẾT MINH VỀ NĂNG LỰC CỦA CƠ SỞ KHẢO NGHIỆM SINH VẬT BIẾN ĐỔI GEN (Áp dụng đối với thực vật ...
 • Mẫu số 03 ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP LẠI QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN CƠ SỞ KHẢO NGHIỆM SINH VẬT BIẾN ĐỔI GEN
 • Mẫu số 04 ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY PHÉP KHẢO NGHIỆM SINH VẬT BIẾN ĐỔI GEN (Áp dụng đối với thực vật biến ...
 • Mẫu số 05 THUYẾT MINH ĐĂNG KÝ KHẢO NGHIỆM SINH VẬT BIẾN ĐỔI GEN (Áp dụng đối với thực vật biến đổi gen ...
 • Mẫu số 06 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp Giấy phép khảo nghiệm của sinh vật biến đổi gen đến môi trường và đa ...
 • Mẫu số 07 ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP LẠI GIẤY PHÉP KHẢO NGHIỆM SINH VẬT BIẾN ĐỔI GEN
 • Mẫu số 08 BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO NGHIỆM CỦA SINH VẬT BIẾN ĐỔI GEN ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC (Áp ...
 • Mẫu số 09 ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN AN TOÀN SINH HỌC
 • Mẫu số 10 TÓM TẮT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ RỦI RO CỦA SINH VẬT BIẾN ĐỔI GEN ĐỚI VỚI SỨC KHOẺ CON NGƯỜI (Áp dụng ...
 • Mẫu số 11 ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN SINH VẬT BIẾN ĐỔI GEN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG LAM THỰC PHẨM
 • Mẫu số 12 TÓM TẮT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ RỦI RO CỦA SINH VẬT BIẾN ĐỔI GEN ĐỐI VỚI VẬT NUÔI (Áp dụng đối với ...
 • Mẫu số 13 ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN SINH VẬT BIẾN ĐỔI GEN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG LÀM THỨC ĂN CHĂN ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 118/2020/NĐ-CP để xử lý: