Công văn 4003/BGDĐT-CNTT

Click để xem chi tiết và Tải về Công văn 4003/BGDĐT-CNTT

Tiêu đề: Công văn 4003/BGDĐT-CNTT năm 2020 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2020-2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Số hiệu: 4003/BGDĐT-CNTT Loại văn bản: Công văn Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Văn Phúc Ngày ban hành: 07/10/2020 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo

Mục lục Công văn 4003/BGDĐT-CNTT năm 2020 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2020-2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

 • Số: 4003/BGDĐT-CNTT V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2020 – 2021.
 • I. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
 • II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CỤ THỂ
 • 1. Ứng dụng CNTT trong các hoạt động điều hành và quản lý giáo dục
 • 2. Ứng dụng CNTT hỗ trợ đổi mới nội dung, phương pháp dạy, học, thi và kiểm tra đánh giá
 • 3. Triển khai hạ tầng và thiết bị CNTT
 • 4. Bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục
 • III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN
 • IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • PHỤ LỤC CÁC VĂN BẢN VỀ TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG GIÁO DỤC
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Công văn 4003/BGDĐT-CNTT để xử lý:

Tin tức về Công văn 4003/BGDĐT-CNTT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Công văn 4003/BGDĐT-CNTT

Đang cập nhật

Bình luận về Công văn 4003/BGDĐT-CNTT

Đang cập nhật

Án lệ về Công văn 4003/BGDĐT-CNTT

Đang cập nhật