Nghị quyết 145/NQ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 145/NQ-CP

Tiêu đề: Nghị quyết 145/NQ-CP năm 2020 về thông qua đề nghị xây dựng Nghị định quy định về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang do Chính phủ ban hành Số hiệu: 145/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 07/10/2020 Lĩnh vực: Giao thông, vận tải

Mục lục Nghị quyết 145/NQ-CP năm 2020 về thông qua đề nghị xây dựng Nghị định quy định về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang do Chính phủ ban hành

  • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC BẢO ĐẢM CHUYẾN BAY CHUYÊN ...
  • Điều 1. Thông qua đề nghị xây dựng Nghị định quy định về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên ...
  • Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
  • Điều 3. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 145/NQ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 145/NQ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 145/NQ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 145/NQ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 145/NQ-CP

Đang cập nhật