Công văn 1313/UBDT-CSDT

Click để xem chi tiết và Tải về Công văn 1313/UBDT-CSDT

Tiêu đề: Công văn 1313/UBDT-CSDT năm 2020 về tổng hợp và đề xuất giải quyết khó khăn, vướng mắc khi thực hiện chính sách đặc thù đối với đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã sau sáp nhập do Ủy ban Dân tộc ban hành Số hiệu: 1313/UBDT-CSDT Loại văn bản: Công văn Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc Người ký: Y Thông Ngày ban hành: 07/10/2020 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Công văn 1313/UBDT-CSDT năm 2020 về tổng hợp và đề xuất giải quyết khó khăn, vướng mắc khi thực hiện chính sách đặc thù đối với đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã sau sáp nhập do Ủy ban Dân tộc ban hành

  • Số: 1313/UBDT-CSDT V/v tổng hợp và đề xuất giải quyết khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực hiện ...
  • 1. Về một số nội dung khó khăn, vướng mắc
  • 2. Kiến nghị giải pháp
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Công văn 1313/UBDT-CSDT để xử lý:

Tin tức về Công văn 1313/UBDT-CSDT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Công văn 1313/UBDT-CSDT

Đang cập nhật

Bình luận về Công văn 1313/UBDT-CSDT

Đang cập nhật

Án lệ về Công văn 1313/UBDT-CSDT

Đang cập nhật