Quyết định 1532/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1532/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 1532/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 1532/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 08/10/2020 Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông

Mục lục Quyết định 1532/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ LẬP QUY HOẠCH HẠ TẦNG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM ...
 • Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn ...
 • 1. Tên quy hoạch, thời kỳ quy hoạch, phạm vi ranh giới quy hoạch
 • 2. Quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc lập quy hoạch
 • 3. Yêu cầu về nội dung quy hoạch
 • 4. Yêu cầu về phương pháp lập quy hoạch
 • 5. Thời hạn lập quy hoạch
 • 6. Thành phần, số lượng và tiêu chuẩn, quy cách hồ sơ quy hoạch
 • 7. Chi phí lập quy hoạch
 • Điều 2. Tổ chức thực hiện
 • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1532/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1532/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1532/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1532/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1532/QĐ-TTg

Đang cập nhật