Quyết định 2825/QĐ-BVHTTDL

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 2825/QĐ-BVHTTDL

Tiêu đề: Quyết định 2825/QĐ-BVHTTDL năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực thư viện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Số hiệu: 2825/QĐ-BVHTTDL Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Nguyễn Ngọc Thiện Ngày ban hành: 06/10/2020 Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 2825/QĐ-BVHTTDL năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực thư viện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC ...
 • Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 10 năm 2020.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ, Thủ trưởng các Tổng cục, Cục, Vụ và các cơ quan ...
 • THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC THƯ VIỆN THUỘC PHẠM VI CHỨC ...
 • PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 • 1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao ...
 • 2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và ...
 • PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC THƯ VIỆN THUỘC PHẠM ...
 • A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TRUNG ƯƠNG
 • 1. Thủ tục thông báo thành lập thư viện chuyên ngành ở trung ương là thư viện ngoài công lập
 • 2. Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách đối với thư viện chuyên ngành ở trung ương là thư ...
 • 3. Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động của thư viện chuyên ngành ở trung ương là thư viện ngoài công ...
 • B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH
 • 1. Thủ tục thông báo thành lập thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công ...
 • 2. Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện ...
 • 3. Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là ...
 • C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN
 • 1. Thủ tục thông báo thành lập đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông ...
 • 2. Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm ...
 • 3. Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở ...
 • D. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ
 • 1. Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng
 • 2. Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng
 • 3. Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 2825/QĐ-BVHTTDL để xử lý:

Tin tức về Quyết định 2825/QĐ-BVHTTDL

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 2825/QĐ-BVHTTDL

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 2825/QĐ-BVHTTDL

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 2825/QĐ-BVHTTDL

Đang cập nhật