Thông tư 82/2020/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 82/2020/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 82/2020/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động viễn thông đối với đài vô tuyến điện thuộc công trình viễn thông do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 82/2020/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai Ngày ban hành: 22/09/2020 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Bưu chính, viễn thông

Mục lục Thông tư 82/2020/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động viễn thông đối với đài vô tuyến điện thuộc công trình viễn thông do Bộ Tài chính ban hành

  • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THẨM ĐỊNH ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG VIỄN ...
  • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
  • Điều 2. Người nộp phí
  • Điều 3. Tổ chức thu phí
  • Điều 4. Mức thu phí
  • Điều 5. Kê khai, nộp phí
  • Điều 6. Quản lý và sử dụng phí
  • Điều 7. Tổ chức thực hiện
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 82/2020/TT-BTC để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 82/2020/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 82/2020/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 82/2020/TT-BTC

Đang cập nhật