Nghị định 121/2020/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 121/2020/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 121/2020/NĐ-CP sửa đổi Khoản 2 Điều 12 Nghị định 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, đã được sửa đổi tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định 32/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 91/2015/NĐ-CP Số hiệu: 121/2020/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 09/10/2020 Lĩnh vực: Tài chính, Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Nghị định 121/2020/NĐ-CP sửa đổi Khoản 2 Điều 12 Nghị định 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, đã được sửa đổi tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định 32/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 91/2015/NĐ-CP

  • NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 2 ĐIỀU 12 NGHỊ ĐỊNH SỐ 91/2015/NĐ-CP NGÀY 13 THÁNG 10 NĂM 2015 CỦA CHÍNH ...
  • Điều 1. Bổ sung vào ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và ...
  • Điều 2. Điều khoản thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 121/2020/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 121/2020/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 121/2020/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 121/2020/NĐ-CP

Đang cập nhật