Quyết định 1357/QĐ-KTNN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1357/QĐ-KTNN

Tiêu đề: Quyết định 1357/QĐ-KTNN năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước khu vực VIII Số hiệu: 1357/QĐ-KTNN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Kiểm toán Nhà nước Người ký: Hồ Đức Phớc Ngày ban hành: 02/10/2020 Lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 1357/QĐ-KTNN năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước khu vực VIII

  • QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC VIII
  • Điều 1. Vị trí và chức năng
  • Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
  • Điều 3. Tổ chức
  • Điều 4. Hiệu lực thi hành
  • Điều 5. Trách nhiệm thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1357/QĐ-KTNN để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1357/QĐ-KTNN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1357/QĐ-KTNN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1357/QĐ-KTNN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1357/QĐ-KTNN

Đang cập nhật