Quyết định 2853/QĐ-BVHTTDL

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 2853/QĐ-BVHTTDL

Tiêu đề: Quyết định 2853/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về tổ chức tập huấn kỹ năng công tác pháp chế cho công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Số hiệu: 2853/QĐ-BVHTTDL Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Trịnh Thị Thủy Ngày ban hành: 07/10/2020 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Quyết định 2853/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về tổ chức tập huấn kỹ năng công tác pháp chế cho công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC TẬP HUẤN KỸ NĂNG CÔNG TÁC PHÁP CHẾ CHO CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG ...
 • Điều 1. Giao Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tập huấn kỹ năng ...
 • Điều 2. Thành lập Ban Tổ chức gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.
 • Điều 3. Kinh phí tổ chức tập huấn trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao ...
 • Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ ...
 • KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TẬP HUẤN KỸ NĂNG CÔNG TÁC PHÁP CHẾ CHO CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG CÁC CƠ QUAN ...
 • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 • II. NỘI DUNG TỔ CHỨC
 • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • DANH SÁCH BAN TỔ CHỨC TẬP HUẤN KỸ NĂNG CÔNG TÁC PHÁP CHẾ CHO CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG CÁC ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 2853/QĐ-BVHTTDL để xử lý:

Tin tức về Quyết định 2853/QĐ-BVHTTDL

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 2853/QĐ-BVHTTDL

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 2853/QĐ-BVHTTDL

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 2853/QĐ-BVHTTDL

Đang cập nhật