Nghị quyết 149/NQ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 149/NQ-CP

Tiêu đề: Nghị quyết 149/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2020 do Chính phủ ban hành Số hiệu: 149/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 10/10/2020 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Nghị quyết 149/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2020 do Chính phủ ban hành

 • NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 9 NĂM 2020
 • 1. Về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP; tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 ...
 • 2. Công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV
 • 3. Về đề nghị xây dựng Dự án Luật thực hiện dân chủ cơ sở
 • 4. Về Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng
 • 5. Về Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định số 126/2017/NĐ-CP, Nghị định số ...
 • 7. Về việc chuyển đổi sang doanh nghiệp chế xuất của Công ty TNHH Điện tử SamSung HCMC CE Complex, tại ...
 • 8. Về bổ sung vốn điều lệ còn thiếu từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp cho Tổng công ty ...
 • 9. Về vướng mắc trong thực hiện hỗ trợ kinh phí cho các địa phương phòng, chống hạn hán, thiếu nước, ...
 • 10. Về việc lắp đặt các trạm thu phát sóng di động (BTS) của doanh nghiệp viễn thông di động trên tài ...
 • 11. Về việc kéo dài thời gian thí điểm Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc Ủy ban nhân dân ...
 • 12. Về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP và dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung ...
 • 13. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ; chương trình công tác; tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật ...
 • 14. Về thực hiện nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử và cải cách hành chính
 • 15. Về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng
 • 16. Về Báo cáo việc tạm ứng từ Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp
 • 17. Về báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 149/NQ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị quyết 149/NQ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 149/NQ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 149/NQ-CP

Đang cập nhật