Quyết định 2080/QĐ-BTP

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 2080/QĐ-BTP

Tiêu đề: Quyết định 2080/QĐ-BTP năm 2020 về Kế hoạch tổ chức Lớp tập huấn nghiệp vụ về phân tích thống kê dành cho đối tượng liên quan đến công tác thống kê ở các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp Số hiệu: 2080/QĐ-BTP Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Đặng Hoàng Oanh Ngày ban hành: 06/10/2020 Lĩnh vực: Thống kê

Mục lục Quyết định 2080/QĐ-BTP năm 2020 về Kế hoạch tổ chức Lớp tập huấn nghiệp vụ về phân tích thống kê dành cho đối tượng liên quan đến công tác thống kê ở các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp

  • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ VỀ PHÂN TÍCH THỐNG KÊ DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG ...
  • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức Lớp tập huấn nghiệp vụ về phân tích thống kê ...
  • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
  • KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ PHÂN TÍCH THỐNG KÊ DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC ...
  • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  • II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
  • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 2080/QĐ-BTP để xử lý:

Tin tức về Quyết định 2080/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 2080/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 2080/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 2080/QĐ-BTP

Đang cập nhật