Thông tư 85/2020/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 85/2020/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 85/2020/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 85/2020/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn Ngày ban hành: 01/10/2020 Lĩnh vực: Môi trường, Trật tự an toàn xã hội, Tài chính

Mục lục Thông tư 85/2020/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Nguồn kinh phí
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 3. Nội dung chi
 • Điều 4. Mức chi
 • Điều 5. Lập, phân bổ, chấp hành và quyết toán
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 6. Hiệu lực thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 85/2020/TT-BTC để xử lý: