Công văn 6407/TCHQ-TXNK

Click để xem chi tiết và Tải về Công văn 6407/TCHQ-TXNK

Tiêu đề: Công văn 6407/TCHQ-TXNK năm 2020 về hồ sơ và trình tự, thủ tục xử lý nợ do Tổng cục Hải quan ban hành Số hiệu: 6407/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lưu Mạnh Tưởng Ngày ban hành: 30/09/2020 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí

Mục lục Công văn 6407/TCHQ-TXNK năm 2020 về hồ sơ và trình tự, thủ tục xử lý nợ do Tổng cục Hải quan ban hành

  • Số: 6407/TCHQ-TXNK V/v xử lý nợ
  • 1. Thông báo về việc ban hành Thông tư số 69/2020/TT-BTC, cụ thể:
  • 2. Thực hiện khoanh nợ, xóa nợ theo quy định tại Luật Quản lý thuế, Nghị quyết số 94/2019/QH14 và Thông ...
  • PHỤ LỤC BÁO CÁO SỐ LIỆU KHOANH NỢ, XÓA NỢ THÁNG .../20...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Công văn 6407/TCHQ-TXNK để xử lý:

Tin tức về Công văn 6407/TCHQ-TXNK

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Công văn 6407/TCHQ-TXNK

Đang cập nhật

Bình luận về Công văn 6407/TCHQ-TXNK

Đang cập nhật

Án lệ về Công văn 6407/TCHQ-TXNK

Đang cập nhật