Quyết định 7570/QĐ-BCA

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 7570/QĐ-BCA

Tiêu đề: Quyết định 7570/QĐ-BCA năm 2020 về hợp nhất Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, AIDS, ma túy, mại dâm của Bộ Công an và Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của Bộ Công an Số hiệu: 7570/QĐ-BCA Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Công An Người ký: Tô Lâm Ngày ban hành: 26/08/2020 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Hình sự, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 7570/QĐ-BCA năm 2020 về hợp nhất Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, AIDS, ma túy, mại dâm của Bộ Công an và Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của Bộ Công an

  • QUYẾT ĐỊNH HỢP NHẤT BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM, AIDS, MA TÚY VÀ MẠI DÂM CỦA BỘ CÔNG AN VÀ BAN ...
  • Điều 1. Hợp nhất Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, AIDS, ma túy, mại dâm của Bộ Công an và Ban Chỉ đạo ...
  • Điều 2. Ban Chỉ đạo 138/BCA có nhiệm vụ và quyền hạn giúp Bộ trưởng
  • Điều 3. Chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo 138/BCA
  • Điều 4. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 138/BCA
  • Điều 5. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo 138/BCA được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm ...
  • Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 2669/QĐ-BCA ngày 26 ...
  • Điều 7. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 7570/QĐ-BCA để xử lý:

Tin tức về Quyết định 7570/QĐ-BCA

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 7570/QĐ-BCA

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 7570/QĐ-BCA

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 7570/QĐ-BCA

Đang cập nhật