Quyết định 1575/QĐ-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1575/QĐ-BTC

Tiêu đề: Quyết định 1575/QĐ-BTC về điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 1575/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Tạ Anh Tuấn Ngày ban hành: 08/10/2020 Lĩnh vực: Tài chính

Mục lục Quyết định 1575/QĐ-BTC về điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020
  • Điều 1. Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 cho Cục Kế hoạch - Tài chính theo phụ lục ...
  • Điều 2. Căn cứ dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 được điều chỉnh, Thủ trưởng các đơn vị dự toán ...
  • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng ...
  • ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1575/QĐ-BTC để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1575/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1575/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1575/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1575/QĐ-BTC

Đang cập nhật