Quyết định 4044/QĐ-BNN-TCLN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 4044/QĐ-BNN-TCLN

Tiêu đề: Quyết định 4044/QĐ-BNN-TCLN năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Số hiệu: 4044/QĐ-BNN-TCLN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hà Công Tuấn Ngày ban hành: 14/10/2020 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 4044/QĐ-BNN-TCLN năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG ...
 • Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 08 (tám) thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Lâm nghiệp ...
 • Điều 2. Hiệu lực thi hành
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp; cơ quan và Tổng ...
 • PHỤ LỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG ...
 • PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP ...
 • A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TRUNG ƯƠNG
 • 1. Cấp giấy phép FLEGT đối với gỗ và sản phẩm gỗ hợp pháp để xuất khẩu hoặc tạm nhập, tái xuất vào thị ...
 • 2. Gia hạn giấy phép FLEGT đối với gỗ và sản phẩm gỗ hợp pháp để xuất khẩu hoặc tạm nhập, tái xuất vào ...
 • 3. Cấp thay thế giấy phép FLEGT đối với gỗ và sản phẩm gỗ hợp pháp để xuất khẩu hoặc tạm nhập, tái xuất ...
 • 4. Cấp lại giấy phép FLEGT đối với gỗ và sản phẩm gỗ hợp pháp để xuất khẩu hoặc tạm nhập, tái xuất vào ...
 • B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH
 • 1. Xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu
 • 2. Phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ
 • C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN
 • 1. Xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu
 • 2. Xác nhận bảng kê gỗ nhập khẩu khi thực hiện thủ tục Hải quan
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 4044/QĐ-BNN-TCLN để xử lý:

Tin tức về Quyết định 4044/QĐ-BNN-TCLN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 4044/QĐ-BNN-TCLN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 4044/QĐ-BNN-TCLN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 4044/QĐ-BNN-TCLN

Đang cập nhật