Văn bản khác 113/KH-VKSTC

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản khác 113/KH-VKSTC

Tiêu đề: Kế hoạch 113/KH-VKSTC năm 2020 về tổ chức hội nghị thực hiện Thông tư liên tịch 01/2020/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BNN&PTNT-BTC-BTP "quy định phối hợp thực hiện Bộ luật Tố tụng hình sự về quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ" do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Số hiệu: 113/KH-VKSTC Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Viện kiểm sát nhân dân tối cao Người ký: Nguyễn Huy Tiến Ngày ban hành: 15/10/2020 Lĩnh vực: Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp

Mục lục Kế hoạch 113/KH-VKSTC năm 2020 về tổ chức hội nghị thực hiện Thông tư liên tịch 01/2020/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BNN&PTNT-BTC-BTP "quy định phối hợp thực hiện Bộ luật Tố tụng hình sự về quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ" do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

  • KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÔNG TƯ LIÊN TÍCH SỐ 01/2020/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA ...
  • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  • II. NỘI DUNG HỘI NGHỊ
  • III. HÌNH THỨC, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN
  • IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản khác 113/KH-VKSTC để xử lý:

Tin tức về Văn bản khác 113/KH-VKSTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản khác 113/KH-VKSTC

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản khác 113/KH-VKSTC

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản khác 113/KH-VKSTC

Đang cập nhật