Quyết định 1701/QĐ-BTTTT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1701/QĐ-BTTTT

Tiêu đề: Quyết định 1701/QĐ-BTTTT năm 2020 công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Số hiệu: 1701/QĐ-BTTTT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Phan Tâm Ngày ban hành: 07/10/2020 Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông

Mục lục Quyết định 1701/QĐ-BTTTT năm 2020 công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015
  • Điều 1. Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Khối cơ quan Bộ - Bộ Thông tin và Truyền thông phù hợp ...
  • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.
  • Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các đơn vị Khối cơ quan Bộ và ...
  • PHỤ LỤC CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA KHỐI CƠ QUAN BỘ - BỘ THÔNG TIN VA TRUYỀN THÔNG ĐƯỢC CÔNG BỐ PHÙ HỢP ...
  • BẢN CÔNG BỐ KHỐI CƠ QUAN BỘ - BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1701/QĐ-BTTTT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1701/QĐ-BTTTT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1701/QĐ-BTTTT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1701/QĐ-BTTTT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1701/QĐ-BTTTT

Đang cập nhật