Quyết định 4115/QĐ-BNN-BVTV

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 4115/QĐ-BNN-BVTV

Tiêu đề: Quyết định 4115/QĐ-BNN-BVTV năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Số hiệu: 4115/QĐ-BNN-BVTV Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Lê Quốc Doanh Ngày ban hành: 20/10/2020 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Quyết định 4115/QĐ-BNN-BVTV năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC BẢO VỆ THỰC VẬT ...
 • Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 45 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính trong ...
 • Điều 2. Giao Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quy trình tại ...
 • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Thủ trưởng các Tổng ...
 • DANH MỤC QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC BẢO VỆ THỰC VẬT
 • QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC BẢO VỆ THỰC VẬT THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG CỦA ...
 • I. Kiểm dịch thực vật
 • Quy trình nội bộ số 01 Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu
 • Quy trình nội bộ số : 02 Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật quá cảnh
 • Quy trình nội bộ số : 03 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật xuất khẩu/tái xuất khẩu
 • Quy trình nội bộ số: 04 Cấp Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật
 • Quy trình nội bộ số: 05 Cấp lại Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật
 • Quy trình nội bộ số: 06 Cấp Thẻ hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật
 • Quy trình nội bộ số: 07 Cấp lại Thẻ hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật
 • Quy trình nội bộ số: 08 Cấp Giấy phép Kiểm dịch thực vật nhập khẩu
 • Quy trình nội bộ số: 09 Cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với sản phẩm có nguồn gốc thực vật ...
 • Quy trình nội bộ số: 10 Sửa đổi, bổ sung/Cấp lại Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với sản phẩm ...
 • II. Thuốc bảo vệ thực vật
 • Quy trình nội bộ số: 11 Cấp Giấy phép khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật để đăng ký chính thức
 • Quy trình nội bộ số: 12 Cấp Giấy phép khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật để đăng ký bổ sung
 • Quy trình nội bộ số: 13 Cấp lại Giấy phép khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật
 • Quy trình nội bộ số: 14 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật
 • Quy trình nội bộ số: 15 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật
 • Quy trình nội bộ số: 16 Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (thuộc thẩm quyền ...
 • Quy trình nội bộ số: 17 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật
 • Quy trình nội bộ số: 18 Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật
 • Quy trình nội bộ số: 19 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật trường hợp mất, sai sót ...
 • Quy trình nội bộ số: 20 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật trường hợp đổi tên thương ...
 • Quy trình nội bộ số: 21 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật trường hợp thay đổi nhà ...
 • Quy trình nội bộ số: 22 Cấp Giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật
 • Quy trình nội bộ số: 23 Công nhận tổ chức đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật
 • Quy trình nội bộ số: 24 Cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) về thuốc bảo vệ thực vật
 • Quy trình nội bộ số: 25 Sửa đổi, bổ sung/Cấp lại Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) về thuốc bảo vệ ...
 • III. Quản lý phân bón
 • Quy trình nội bộ số: 26 Cấp Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam
 • Quy trình nội bộ số: 27 Cấp lại Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam
 • Quy trình nội bộ số: 28 Gia hạn Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam
 • Quy trình nội bộ số: 29 Cấp quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm phân bón
 • Quy trình nội bộ số: 30 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón
 • Quy trình nội bộ số: 31 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón
 • Quy trình nội bộ số: 32 Cấp Giấy phép nhập khẩu phân bón
 • Quy trình nội bộ số: 33 Cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) về phân bón
 • Quy trình nội bộ số: 34 Sửa đổi, bổ sung/Cấp lại Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) về phân bón
 • IV. Đánh giá sự phù hợp
 • Quy trình nội bộ số: 35 Chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp
 • Quy trình nội bộ số: 36 Chỉ định tạm thời tổ chức đánh giá sự phù hợp
 • Quy trình nội bộ số: 37 Thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực đánh giá sự phù hợp được chỉ định
 • Quy trình nội bộ số: 38 Cấp lại quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp
 • Quy trình nội bộ số: 39 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa
 • Quy trình nội bộ số: 40 Cấp bổ sung, sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm chất lượng ...
 • Quy trình nội bộ số: 41 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng ...
 • Quy trình nội bộ số: 42 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa
 • Quy trình nội bộ số: 43 Cấp bổ sung, sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận chất lượng ...
 • Quy trình nội bộ số: 44 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng ...
 • Quy trình nội bộ số: 45 Công nhận tiến bộ kỹ thuật đối với lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Cục Bảo ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 4115/QĐ-BNN-BVTV để xử lý:

Tin tức về Quyết định 4115/QĐ-BNN-BVTV

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 4115/QĐ-BNN-BVTV

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 4115/QĐ-BNN-BVTV

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 4115/QĐ-BNN-BVTV

Đang cập nhật