Quyết định 1352/QĐ-BXD

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1352/QĐ-BXD

Tiêu đề: Quyết định 1352/QĐ-BXD năm 2020 về Quy chế thi tuyển Ý tưởng quy hoạch, kiến trúc tổng thể Khu trụ sở làm việc các bộ, ngành Trung ương tại khu vực Tây Hồ Tây do Bộ Xây dựng ban hành Số hiệu: 1352/QĐ-BXD Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Tường Văn Ngày ban hành: 16/10/2020 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước

Mục lục Quyết định 1352/QĐ-BXD năm 2020 về Quy chế thi tuyển Ý tưởng quy hoạch, kiến trúc tổng thể Khu trụ sở làm việc các bộ, ngành Trung ương tại khu vực Tây Hồ Tây do Bộ Xây dựng ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ THI TUYỂN Ý TƯỞNG QUY HOẠCH, KIẾN TRÚC TỔNG THỂ KHU TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÁC BỘ ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế thi tuyển Ý tưởng quy hoạch, kiến trúc tổng thể Khu ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, phát ...
 • Điều 3. Vụ trưởng Vụ Quy hoạch Kiến trúc, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành Bộ ...
 • QUY CHẾ THI TUYỂN Ý TƯỞNG QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC TỔNG THỂ KHU TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÁC BỘ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG ...
 • Điều 1. Thông tin chung về cuộc thi
 • Điều 2. Mục đích, yêu cầu thi tuyển
 • Điều 3. Hình thức thi tuyển
 • Điều 4. Ban tổ chức cuộc thi
 • Điều 5. Quy định về thời gian
 • Điều 6. Đối tượng và điều kiện dự thi
 • Điều 7. Đăng ký dự thi
 • Điều 8. Hội đồng Sơ tuyển
 • Điều 9. Kết quả sơ tuyển
 • Điều 10. Nhiệm vụ thiết kế
 • Điều 11. Hồ sơ dự thi Ý tưởng quy hoạch - kiến trúc
 • Điều 12. Hội đồng Chấm tuyển
 • Điều 13. Kết quả thi tuyển
 • Điều 14. Cơ cấu và giá trị giải thưởng
 • Điều 15. Trách nhiệm và quyền của tổ chức tư vấn thiết kế dự thi
 • Điều 16. Tổ kỹ thuật giúp việc
 • Điều 17. Tiếp nhận hồ sơ cuộc thi
 • Điều 18. Bảo mật, quyền sở hữu
 • Điều 19. Ngôn ngữ sử dụng
 • Điều 20. Các quy định khác
 • CÁC PHỤ LỤC KÈM THEO QUY CHẾ THI TUYỂN Ý TƯỞNG QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC TỔNG THỂ KHU TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÁC ...
 • Phụ lục 1 ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI
 • Phụ lục 1a GIẤY ỦY QUYỀN
 • Phụ lục 2 THỎA THUẬN LIÊN DANH
 • Phụ lục 3 GIỚI THIỆU TÓM LƯỢC QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC CỦA TỔ CHỨC TƯ VẤN THIẾT KẾ
 • Phụ lục 4 SƠ YẾU LÝ LỊCH CỦA CHUYÊN GIA
 • Phụ lục 5 DANH SÁCH NHÂN SỰ DỰ KIẾN THAM GIA LẬP Ý TƯỞNG QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC
 • Phụ lục 6 DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN TRONG LĨNH VỰC QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC TỪ NĂM 2010 ĐẾN ...
 • Phụ lục 7 HƯỚNG DẪN VIỆC MÃ HÓA SẢN PHẨM THIẾT KẾ DỰ THI
 • Phụ lục 8 CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ CÓ LIÊN QUAN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1352/QĐ-BXD để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1352/QĐ-BXD

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1352/QĐ-BXD

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1352/QĐ-BXD

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1352/QĐ-BXD

Đang cập nhật