Quyết định 1355/QĐ-TLĐ

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1355/QĐ-TLĐ

Tiêu đề: Quyết định 1355/QĐ-TLĐ năm 2020 quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2021 do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành Số hiệu: 1355/QĐ-TLĐ Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký: Phan Văn Anh Ngày ban hành: 01/10/2020 Lĩnh vực: Tài chính, Lao động

Mục lục Quyết định 1355/QĐ-TLĐ năm 2020 quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2021 do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG VÀ GIAO DỰ TOÁN TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN NĂM 2021
 • Điều 1. Ban hành Quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2021.
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thực hiện trong năm tài chính 2021.
 • Điều 3. Các ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn; các cấp Công đoàn chịu trách nhiệm thi hành Quyết ...
 • QUY ĐỊNH NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG VÀ GIAO DỰ TOÁN TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN NĂM 2021
 • I. Nguyên tắc chung để xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2021
 • 1. Căn cứ
 • 2. Nguyên tắc chung
 • II. Nguyên tắc giao dự toán tài chính công đoàn
 • 1. Về thu kinh phí công đoàn
 • 2. Thu đoàn phí công đoàn
 • III. Nguyên tắc phân phối nguồn thu tài chính công đoàn tại các cấp công đoàn và xác định số chỉ dự toán ...
 • 1. Phân phối nguồn thu tài chính giữa công đoàn cơ sở và công đoàn cấp trên
 • 2. Xác định số chi dự toán tại công đoàn cấp trên
 • 3. Xác định nộp nghĩa vụ, tự cân đối và được cấp
 • IV. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1355/QĐ-TLĐ để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1355/QĐ-TLĐ

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1355/QĐ-TLĐ

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1355/QĐ-TLĐ

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1355/QĐ-TLĐ

Đang cập nhật