Nghị định 131/2020/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 131/2020/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 131/2020/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Số hiệu: 131/2020/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 02/11/2020 Lĩnh vực: Y tế - dược

Mục lục Nghị định 131/2020/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG DƯỢC LÂM SÀNG CỦA CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II TỔ CHỨC DƯỢC LÂM SÀNG
 • Điều 3. Bộ phận dược lâm sàng và số lượng người làm công tác dược lâm sàng
 • Điều 4. Điều kiện của người làm công tác dược lâm sàng
 • Điều 5. Người phụ trách công tác dược lâm sàng
 • Chương III HOẠT ĐỘNG DƯỢC LÂM SÀNG
 • Điều 6. Hoạt động dược lâm sàng tại khoa dược
 • Điều 7. Hoạt động dược lâm sàng tại khoa lâm sàng, khoa, phòng khám bệnh
 • Điều 8. Hoạt động dược lâm sàng tại bộ phận dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không tổ chức ...
 • Điều 9. Hoạt động dược lâm sàng tại nhà thuốc trong khuôn viên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
 • Chương IV TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG DƯỢC LÂM SÀNG
 • Điều 10. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
 • Điều 11. Trách nhiệm của trưởng khoa dược, trưởng bộ phận dược lâm sàng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ...
 • Điều 12. Trách nhiệm của trưởng khoa lâm sàng, trưởng khoa hoặc phòng khám bệnh
 • Điều 13. Trách nhiệm của người phụ trách công tác dược lâm sàng
 • Điều 14. Trách nhiệm của người làm công tác dược lâm sàng
 • Điều 15. Phối hợp trong hoạt động dược lâm sàng giữa khoa lâm sàng, khoa, phòng khám bệnh và khoa dược ...
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 16. Hiệu lực thi hành
 • Điều 17. Lộ trình thực hiện
 • Điều 18. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 131/2020/NĐ-CP để xử lý: