Thông tư 11/2020/TT-NHNN

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 11/2020/TT-NHNN

Tiêu đề: Thông tư 11/2020/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 24/2017/TT-NHNN quy định về trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 11/2020/TT-NHNN Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đoàn Thái Sơn Ngày ban hành: 02/11/2020 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ

Mục lục Thông tư 11/2020/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 24/2017/TT-NHNN quy định về trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng do Bộ Tài chính ban hành

  • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 24/2017/TT-NHNN NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 2017 CỦA THỐNG ...
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2017/TT-NHNN ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Thống ...
  • Điều 2.
  • Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
  • Điều 4. Điều khoản thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 11/2020/TT-NHNN để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 11/2020/TT-NHNN

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 11/2020/TT-NHNN

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 11/2020/TT-NHNN

Đang cập nhật