Văn bản khác 206/KH-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản khác 206/KH-UBND

Tiêu đề: Kế hoạch 206/KH-UBND năm 2020 về kiểm tra, đánh giá kết quả tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn Hà Nội Số hiệu: 206/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Ngô Văn Quý Ngày ban hành: 02/11/2020 Lĩnh vực: Bảo hiểm

Mục lục Kế hoạch 206/KH-UBND năm 2020 về kiểm tra, đánh giá kết quả tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn Hà Nội

 • KẾ HOẠCH KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ TRÊN ...
 • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 • 1. Mục đích
 • 2. Yêu cầu
 • II. NỘI DUNG
 • 1. Thành phần Đoàn kiểm tra
 • 2. Nội dung kiểm tra
 • 3. Thời điểm kiểm tra, thời gian kiểm tra và địa điểm kiểm tra
 • 4. Phương pháp tiến hành kiểm tra
 • III. KINH PHÍ KIỂM TRA.
 • IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
 • 1. Bảo hiểm xã hội Thành phố:
 • 2. Thành viên Đoàn kiểm tra:
 • 3. UBND các quận, huyện: Thanh Xuân, Hà Đông, Bắc Từ Liêm, Mỹ Đức, Thạch Thất, Gia Lâm:
 • PHỤ LỤC 1 DANH SÁCH ĐOÀN KIỂM TRA THÀNH PHỐ
 • PHỤ LỤC 2 LỊCH KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ UBND CÁC QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ
 • PHỤ LỤC 3 ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về BHXH, BHYT trên địa bàn
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản khác 206/KH-UBND để xử lý:

Tin tức về Văn bản khác 206/KH-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản khác 206/KH-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản khác 206/KH-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản khác 206/KH-UBND

Đang cập nhật