Hướng dẫn 3789/HDLN-BHXH-LĐTBXH

Click để xem chi tiết và Tải về Hướng dẫn 3789/HDLN-BHXH-LĐTBXH

Tiêu đề: Hướng dẫn liên ngành 3789/HDLN-BHXH-LĐTBXH năm 2020 về thực hiện một số công việc tích hợp, liên thông dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia do Bảo hiểm xã hội - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội ban hành Số hiệu: 3789/HDLN-BHXH-LĐTBXH Loại văn bản: Hướng dẫn Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Đức Hòa, Bạch Liên Hương Ngày ban hành: 30/10/2020 Lĩnh vực: Bảo hiểm, Bưu chính, viễn thông
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Hướng dẫn 3789/HDLN-BHXH-LĐTBXH để xử lý:

Tin tức về Hướng dẫn 3789/HDLN-BHXH-LĐTBXH

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Hướng dẫn 3789/HDLN-BHXH-LĐTBXH

Đang cập nhật

Bình luận về Hướng dẫn 3789/HDLN-BHXH-LĐTBXH

Đang cập nhật

Án lệ về Hướng dẫn 3789/HDLN-BHXH-LĐTBXH

Đang cập nhật