Thông tư 38/2020/TT-BTTTT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 38/2020/TT-BTTTT

Tiêu đề: Thông tư 38/2020/TT-BTTTT về "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến mạng diện rộng công suất thấp (LPWAN) băng tần 920 MHz đến 923 MHz" do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Số hiệu: 38/2020/TT-BTTTT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng Ngày ban hành: 16/11/2020 Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Bưu chính, viễn thông

Mục lục Thông tư 38/2020/TT-BTTTT về "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến mạng diện rộng công suất thấp (LPWAN) băng tần 920 MHz đến 923 MHz" do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

 • THÔNG TƯ BAN HÀNH “QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ VÔ TUYẾN MẠNG DIỆN RỘNG CÔNG SUẤT THẤP (LPWAN ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến mạng diện rộng ...
 • Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ ...
 • QCVN 122:2020/BTTTT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ VÔ TUYẾN MẠNG DIỆN RỘNG CÔNG SUẤT THẤP (LPWAN ...
 • 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • 1.1. Phạm vi điều chỉnh
 • 1.2. Đối tượng áp dụng
 • 1.3. Tài liệu viện dẫn
 • 1.4. Thuật ngữ và định nghĩa
 • 1.5. Ký hiệu
 • 1.6. Chữ viết tắt
 • 2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT
 • 2.1. Yêu cầu chung
 • 2.2. Các điều kiện đo kiểm, nguồn và nhiệt độ môi trường
 • 2.2.1. Tín hiệu đo kiểm
 • 2.2.2. Nguồn điện đo kiểm
 • 2.2.3. Điều kiện đo kiểm thông thường
 • 2.2.4. Điều kiện đo kiểm khắc nghiệt
 • 2.2.5. Đo kiểm thiết bị với các mức công suất tương thích
 • 2.2.6. Ăng ten giả
 • 2.2.7. Thiết bị không có đầu kết nối RF ngoài
 • 2.2.8. Phép đo dẫn và phép đo bức xạ
 • 2.2.9. Máy thu đo
 • 2.3. Giải thích kết quả đo
 • 2.4. Yêu cầu và phương pháp đo
 • 2.4.1. Tần số hoạt động
 • 2.4.2. Phát xạ không mong muốn trong miền phát xạ giả
 • 2.4.3. Công suất phát xạ hiệu dụng
 • 2.4.4. Chu kỳ hoạt động
 • 2.4.5. Băng thông chiếm dụng
 • 2.4.6. Phát xạ ngoài băng của máy phát
 • 2.4.7. Công suất tức thời
 • 2.4.8. Hoạt động của máy phát dưới điều kiện điện áp thấp
 • 2.4.9. Quá tải đầu vào máy thu
 • 3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ
 • 4. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
 • 5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Phụ lục A (Quy định) Đặc tính kỹ thuật của thiết bị đo kiểm
 • Phụ lục B (Quy định) Hộp ghép đo
 • Phụ lục C (Quy định) Vị trí đo kiểm và sắp xếp cho phép đo bức xạ
 • Phụ lục D (Quy định) Mã số HS thiết bị vô tuyến mạng diện rộng công suất thấp (LPWAN) băng tần 920 MHz ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 38/2020/TT-BTTTT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 38/2020/TT-BTTTT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 38/2020/TT-BTTTT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 38/2020/TT-BTTTT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 38/2020/TT-BTTTT

Đang cập nhật