Nghị quyết 131/2020/QH14

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 131/2020/QH14

Tiêu đề: Nghị quyết 131/2020/QH14 về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh do Quốc hội ban hành Số hiệu: 131/2020/QH14 Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân Ngày ban hành: 16/11/2020 Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Nghị quyết 131/2020/QH14 về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh do Quốc hội ban hành

 • NGHỊ QUYẾT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐÔ THỊ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 • Điều 1. Tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điều 2. Hội đồng nhân dân Thành phố
 • Điều 3. Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố
 • Điều 4. Cơ cấu tổ chức, chế độ làm việc của Ủy ban nhân dân quận và nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch ...
 • Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân quận
 • Điều 6. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân thành phố thuộc Thành phố
 • Điều 7. Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thuộc Thành phố
 • Điều 8. Cơ cấu tổ chức, chế độ làm việc của Ủy ban nhân dân phường và nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch ...
 • Điều 9. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân phường
 • Điều 10. Điều khoản thi hành
 • Điều 11. Điều khoản chuyển tiếp
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 131/2020/QH14 để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị quyết 131/2020/QH14

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 131/2020/QH14

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 131/2020/QH14

Đang cập nhật