Quyết định 27/2020/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 27/2020/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 27/2020/QĐ-UBND quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định xử lý tài sản trang bị khi kết thúc nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Cao Bằng Số hiệu: 27/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Cao Bằng Người ký: Hoàng Xuân Ánh Ngày ban hành: 13/11/2020 Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước

Mục lục Quyết định 27/2020/QĐ-UBND quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định xử lý tài sản trang bị khi kết thúc nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Cao Bằng

  • QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH PHÂN CẤP THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ TÀI SẢN TRANG BỊ KHI KẾT THÚC NHIỆM VỤ KHOA ...
  • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
  • Điều 2. Thẩm quyền quyết định giao tài sản trang bị khi kết thúc nhiệm vụ khoa học và công nghệ cho tổ ...
  • Điều 3. Thẩm quyền quyết định bán trực tiếp tài sản trang bị khi kết thúc nhiệm vụ khoa học và công nghệ ...
  • Điều 4. Thẩm quyền quyết định điều chuyển tài sản trang bị khi kết thúc nhiệm vụ khoa học và công nghệ ...
  • Điều 5. Thẩm quyền quyết định bán, thanh lý, tiêu hủy tài sản trang bị khi kết thúc nhiệm vụ khoa học ...
  • Điều 6. Hiệu lực thi hành
  • Điều 7. Trách nhiệm thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 27/2020/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 27/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 27/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 27/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 27/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật