Thông tư 30/2020/TT-BGTVT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 30/2020/TT-BGTVT

Tiêu đề: Thông tư 30/2020/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 17/2016/TT-BGTVT hướng dẫn về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay do Bộ Giao thông vận tải ban hành Số hiệu: 30/2020/TT-BGTVT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Anh Tuấn Ngày ban hành: 18/11/2020 Lĩnh vực: Giao thông, vận tải

Mục lục Thông tư 30/2020/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 17/2016/TT-BGTVT hướng dẫn về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay do Bộ Giao thông vận tải ban hành

 • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU THÔNG TƯ SỐ 17/2016/TT-BGTVT NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2016 CỦA BỘ TRƯỞNG ...
 • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 17/2016/TT-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng ...
 • Điều 2. Hiệu lực thi hành
 • Điều 3. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC
 • Mẫu số 03 QUYẾT ĐỊNH Về việc ………………………………………
 • Mẫu số 11 QUYẾT ĐỊNH Về việc ………………………………………………
 • Mẫu số 12 V/v đề nghị cấp/cấp lại Giấy phép kinh doanh cảng hàng không
 • Mẫu số 13 GIẤY PHÉP KINH DOANH CẢNG HÀNG KHÔNG
 • Mẫu số 14 ĐƠN ĐỀ NGHỊ Cấp/Cấp lại/Bổ sung năng định giấy phép nhân viên điều khiển, vận hành thiết bị ...
 • Mẫu số 15 BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUY HOẠCH CẢNG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 30/2020/TT-BGTVT để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 30/2020/TT-BGTVT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 30/2020/TT-BGTVT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 30/2020/TT-BGTVT

Đang cập nhật