Công văn 188/TANDTC-PC

Click để xem chi tiết và Tải về Công văn 188/TANDTC-PC

Tiêu đề: Công văn 188/TANDTC-PC năm 2020 về triển khai Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án do Tòa án nhân dân tối cao ban hành Số hiệu: 188/TANDTC-PC Loại văn bản: Công văn Nơi ban hành: Tòa án nhân dân tối cao Người ký: Nguyễn Văn Du Ngày ban hành: 03/12/2020 Lĩnh vực: Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp

Mục lục Công văn 188/TANDTC-PC năm 2020 về triển khai Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

  • Số: 188/TANDTC-PC V/v triển khai Luật; Hòa giải, đối thoại tại Tòa án
  • 1. Về tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng hòa giải đối thoại
  • 2. Về thủ tục tuyển chọn, bổ nhiệm Hòa giải viên
  • 3. Về thông báo công khai danh sách Hòa giải viên
  • 4. Về bổ sung số lượng Hòa giải viên theo định biên
  • 5. Về chuẩn bị cơ sở vật chất để thực hiện hòa giải, đối thoại
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Công văn 188/TANDTC-PC để xử lý:

Phân tích chính sách về Công văn 188/TANDTC-PC

Đang cập nhật

Bình luận về Công văn 188/TANDTC-PC

Đang cập nhật

Án lệ về Công văn 188/TANDTC-PC

Đang cập nhật