Thông báo 391/TB-VPCP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông báo 391/TB-VPCP

Tiêu đề: Thông báo 391/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về công tác tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X do Văn phòng Chính phủ ban hành Số hiệu: 391/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Mai Tiến Dũng Ngày ban hành: 03/12/2020 Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông báo 391/TB-VPCP để xử lý:

Tin tức về Thông báo 391/TB-VPCP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông báo 391/TB-VPCP

Đang cập nhật

Bình luận về Thông báo 391/TB-VPCP

Đang cập nhật

Án lệ về Thông báo 391/TB-VPCP

Đang cập nhật