Quyết định 2232/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 2232/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 2232/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 2232/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Vũ Đức Đam Ngày ban hành: 28/12/2020 Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới

Mục lục Quyết định 2232/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ VỚI BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI GIAI ĐOẠN 2021 - ...
  • Điều 1. Phê duyệt Chương trình “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021 - 2025 ...
  • I. MỤC TIÊU
  • II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
  • III. KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
  • IV. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM
  • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
  • Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 2232/QĐ-TTg để xử lý:

Phân tích chính sách về Quyết định 2232/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 2232/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 2232/QĐ-TTg

Đang cập nhật