Công văn 65/VPCP-KSTT

Click để xem chi tiết và Tải về Công văn 65/VPCP-KSTT

Tiêu đề: Công văn 65/VPCP-KSTT về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành Số hiệu: 65/VPCP-KSTT Loại văn bản: Công văn Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Mai Tiến Dũng Ngày ban hành: 05/01/2021 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Công văn 65/VPCP-KSTT về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành

  • Số: 65/VPCP-KSTT V/v ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2021
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Công văn 65/VPCP-KSTT để xử lý:

Tin tức về Công văn 65/VPCP-KSTT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Công văn 65/VPCP-KSTT

Đang cập nhật

Bình luận về Công văn 65/VPCP-KSTT

Đang cập nhật

Án lệ về Công văn 65/VPCP-KSTT

Đang cập nhật