Công văn 103/UBDT-HTQT

Click để xem chi tiết và Tải về Công văn 103/UBDT-HTQT

Tiêu đề: Công văn 103/UBDT-HTQT năm 2021 về thực hiện Quyết định 2152/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành Số hiệu: 103/UBDT-HTQT Loại văn bản: Công văn Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc Người ký: Y Thông Ngày ban hành: 26/01/2021 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Chính sách xã hội

Mục lục Công văn 103/UBDT-HTQT năm 2021 về thực hiện Quyết định 2152/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành

 • Số: 103/UBDT-HTQT V/v thực hiện Quyết định số 2152/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính ...
 • 1. Chủ động tổ chức quán triệt, triển khai nội dung Quyết định 2152/QĐ-TTg và Đề án 2152, trong đó lưu ...
 • 2. Các bộ, ngành ở trung ương căn cứ để phân công cho một đơn vị chịu trách nhiệm theo dõi và tổ chức ...
 • 3. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là UBND tỉnh) vùng đồng bào ...
 • 4. Công tác tổng hợp báo cáo
 • ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG BÁO CÁO THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 2152/QĐ-TTg NGÀY 18/12/2020 CỦA THỦ TƯỚNG ...
 • I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI
 • II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM
 • III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
 • IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM SAU
 • V. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ
 • BIỂU THỐNG KÊ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN THEO QĐ 2152 NĂM…
 • DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN NHẬN CÔNG VĂN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Công văn 103/UBDT-HTQT để xử lý:

Tin tức về Công văn 103/UBDT-HTQT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Công văn 103/UBDT-HTQT

Đang cập nhật

Bình luận về Công văn 103/UBDT-HTQT

Đang cập nhật

Án lệ về Công văn 103/UBDT-HTQT

Đang cập nhật