Thông tư Khongso

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư Khongso

Tiêu đề: Dự thảo Thông tư hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024 do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: Khongso Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn Ngày ban hành: 08/06/2021 Lĩnh vực: Tài chính
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư Khongso để xử lý:

Tin tức về Thông tư Khongso

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư Khongso

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư Khongso

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư Khongso

Đang cập nhật