Chỉ thị 07/CT-BYT

Click để xem chi tiết và Tải về Chỉ thị 07/CT-BYT

Tiêu đề: Chỉ thị 07/CT-BYT năm 2021 về kiện toàn tổ chức khám bệnh, chữa bệnh Lao, đáp ứng các điều kiện thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh lao thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành Số hiệu: 07/CT-BYT Loại văn bản: Chỉ thị Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thanh Long Ngày ban hành: 15/07/2021 Lĩnh vực: Bảo hiểm, Y tế - dược, Tổ chức bộ máy nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Chỉ thị 07/CT-BYT để xử lý:

Tin tức về Chỉ thị 07/CT-BYT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Chỉ thị 07/CT-BYT

Đang cập nhật

Bình luận về Chỉ thị 07/CT-BYT

Đang cập nhật

Án lệ về Chỉ thị 07/CT-BYT

Đang cập nhật