Quyết định 61/2005/QĐ-UB

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 61/2005/QĐ-UB

Tiêu đề: Quyết định 61/2005/QĐ-UB về điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết Khu đô thị Thượng Thanh, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Hà NộiTỉ lệ 1/2000(Phần Quy hoạch kiến trúc và Quy hoạch giao thông) do Uỷ Ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành Số hiệu: 61/2005/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Triệu Ngày ban hành: 28/04/2005 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Quyết định 61/2005/QĐ-UB về điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết Khu đô thị Thượng Thanh, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Hà NộiTỉ lệ 1/2000(Phần Quy hoạch kiến trúc và Quy hoạch giao thông) do Uỷ Ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐIỀU LỆ QUẢN LÝ XÂY DỰNG THEO QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU ĐÔ THỊ THƯỢNG THANH ...
 • Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này “Điều lệ Quản lý xây dựng theo Quy hoạch chi tiết Khu đô thị ...
 • Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.
 • Điều 3: Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Quy hoạch Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Xây ...
 • ĐIỀU LỆ QUẢN LÝ XÂY DỰNG THEO QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU ĐÔ THỊ THƯỢNG THANH, PHƯỜNG THƯỢNG THANH, QUẬN LONG ...
 • Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1: Điều lệ này hướng dẫn việc quản lý xây dựng, cải tạo, tôn tạo, bảo vệ, sử dụng các công trình ...
 • Điều 2: Ngoài những quy định trong Điều lệ này, việc quản lý xây dựng trong Khu đô thị Thượng Thanh còn ...
 • Điều 3: Việc điều chỉnh, bổ sung hoặc thay đổi Điều lệ phải được UBND Thành phố xem xét, quyết định.
 • Điều 4: Chủ tịch UBND Quận Long Biên, giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc, Giám đốc Sở Xây dựng chịu trách ...
 • Chương 2: NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 5: Vị trí, ranh giới và quy mô:
 • Điều 6: Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Thượng Thanh, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Hà Nội được ...
 • Điều 7: Đất xây dựng Khu thủ công nghiệp và dạy nghề.
 • Điều 8: Đất xây dựng nhà ở đô thị:
 • Điều 9: Đất xây dựng công trình công cộng và trường học, nhà trẻ mẫu giáo:
 • Điều 10: Công viên, cây xanh, thể thao:
 • Điều 11: Hành lang cách ly:
 • Điều 12: Bãi đỗ xe và dịch vụ kỹ thuật giao thông:
 • Điều 13: Các công trình đầu mối và hạ tầng kỹ thuật:
 • Điều 14: Đất ở làng xóm:
 • Điều 15: Công trình tôn giáo:
 • Điều 16: Đường giao thông theo quy hoạch:
 • Chương 3: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 17: Điều lệ này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.
 • Điều 18: Mọi vi phạm các điều khoản của Điều lệ này, tùy theo hình thức và mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt ...
 • Điều 19: Các cơ quan có trách nhiệm quản lý xây dựng căn cứ Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Thượng Thanh ...
 • Điều 20: Đồ án Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Thượng Thanh, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Hà Nội ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 61/2005/QĐ-UB để xử lý:
 • Đang cập nhật

Tin tức về Quyết định 61/2005/QĐ-UB

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 61/2005/QĐ-UB

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 61/2005/QĐ-UB

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 61/2005/QĐ-UB

Đang cập nhật