Quyết định 116/2003/QĐ-UB

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 116/2003/QĐ-UB

Tiêu đề: Quyết định 116/2003/QĐ-UB phê duyệt Quy hoạch chi tiết Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đất xây dựng nhà ở để đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Xuân Đỉnh huyện Từ Liêm - Tỷ lệ 1/500 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Số hiệu: 116/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Hoàng Văn Nghiên Ngày ban hành: 30/09/2003 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Quyết định 116/2003/QĐ-UB phê duyệt Quy hoạch chi tiết Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đất xây dựng nhà ở để đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Xuân Đỉnh huyện Từ Liêm - Tỷ lệ 1/500 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU ĐẤT XÂY DỰNG NHÀ Ở ĐỂ ĐẤU ...
  • Điều I: Phê duyệt Quy hoạch chi tiết Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất xây dựng nhà ở để đấu giá quyền ...
  • 1. Vị trí, ranh giới và quy mô:
  • 2. Mục tiêu:
  • 3. Nội dung quy hoạch chi tiết:
  • Điều 2: - Giao Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc kiểm tra, xác nhận hồ sơ, bản vẽ thiết kế theo quy hoạch ...
  • Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Quy hoạch - Kiến trúc, Xây dựng, Giao ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 116/2003/QĐ-UB để xử lý:

Tin tức về Quyết định 116/2003/QĐ-UB

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 116/2003/QĐ-UB

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 116/2003/QĐ-UB

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 116/2003/QĐ-UB

Đang cập nhật