Quyết định 21/2003/QĐ-UB

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 21/2003/QĐ-UB

Tiêu đề: Quyết định 21/2003/QĐ-UB phê duyệt qui hoạch chi tiết Khu công viên văn hóa thể thảo Tây Nam Hà Nội - tỷ lệ 1/2000 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Số hiệu: 21/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Hoàng Văn Nghiên Ngày ban hành: 27/01/2003 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Văn hóa , thể thao, du lịch

Mục lục Quyết định 21/2003/QĐ-UB phê duyệt qui hoạch chi tiết Khu công viên văn hóa thể thảo Tây Nam Hà Nội - tỷ lệ 1/2000 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUI HOẠCH CHI TIẾT KHU CÔNG VIÊN VĂN HÓA THỂ THẢO TÂY NAM HÀ NỘI - TỶ LỆ ...
  • Điều 1: Phê duyệt Qui hoạch chi tiết Khu công viên văn hóa thể thao Tây Nam Hà Nội - tỷ lệ 1/2000 do ...
  • 1. Vị trí, phạm vi, ranh giới và qui mô.
  • 2. Mục tiêu :
  • 3. Nội dung qui hoạch chi tiết :
  • Điều 2: Giám đốc Sở Qui hoạch Kiến trúc căn cứ Qui hoạch chi tiết Khu công viên văn hóa thể thao Tây ...
  • Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Giám đốc các Sở : Qui hoạch Kiến trúc, Xây dựng, Giao ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 21/2003/QĐ-UB để xử lý:

Tin tức về Quyết định 21/2003/QĐ-UB

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 21/2003/QĐ-UB

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 21/2003/QĐ-UB

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 21/2003/QĐ-UB

Đang cập nhật