Quyết định 137/2002/QĐ-UB

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 137/2002/QĐ-UB

Tiêu đề: Quyết định 137/2002/QĐ-UB phê chuẩn Quy chế (sửa đôi) về tổ chức và hoạt động Hội hữu nghị Việt Nam – Ô-xtơ-rây-li-a Thành phố Hà Nội do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Số hiệu: 137/2002/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Triệu Ngày ban hành: 31/10/2002 Lĩnh vực: Tổ chức chính trị - xã hội

Mục lục Quyết định 137/2002/QĐ-UB phê chuẩn Quy chế (sửa đôi) về tổ chức và hoạt động Hội hữu nghị Việt Nam – Ô-xtơ-rây-li-a Thành phố Hà Nội do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI “VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN QUY CHẾ (SỬA ĐÔI) VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG HỘI ...
 • Điều 1: Phê chuẩn Quy chế (sửa đổi) về tổ chức và hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Ô-xtơ-rây-li ...
 • Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 96/1999/QĐ-UB ...
 • Điều 3: Chánh văn phòng HĐND và UBND thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố, Chủ tịch Liên ...
 • QUY CHẾ (Sửa đổi) VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM – Ô-XTƠ-RÂY-LI-A THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 • Chương 1: TÊN GỌI, TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH, NHIỆM VỤ
 • Điều 1: Tên gọi của Hội hữu nghị Việt Nam – Ô-xtơ-rây-li-a Thành phố Hà Nội. Tên viết tắt là Hội hữu ...
 • Điều 2: Hội hữu nghị Việt Nam – Ô-xtơ-rây-li-a Thành phố Hà Nội là tổ chức chính trị - xã hội, có chức ...
 • Điều 3: Tôn chỉ mục đích hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Úc thành phố Hà Nội là góp phần tăng cường ...
 • Điều 4: Hội hữu nghị Việt - Úc Thành phố Hà Nội có nhiệm vụ và quyền hạn:
 • Chương 2: HỘI VIÊN, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
 • Điều 5: Tất cả các tổ chức và Công dân Việt Nam sống, làm việc ở Thủ đô Hà Nội tán thành quy chế của ...
 • Điều 6: Hội viên có nhiệm vụ:
 • Điều 7: Hội viên có quyền:
 • Điều 8: Hội viên đóng góp có hiệu quả cho hoạt động của Hội sẽ được Hội biểu dương và khen thưởng.
 • Chương 3: TỔ CHỨC CỦA HỘI
 • Điều 9: Hội hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, hiệp thương thống nhất và biểu quyết theo ...
 • Điều 10: Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt – Úc toàn thành phố là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội ...
 • Điều 11: Tổ chức Chi hội hữu nghị:
 • Chương 4: TÀI CHÍNH CỦA HỘI
 • Điều 12: Tài chính của Hội hữu nghị Việt – Úc Thành phố gồm các khoản thu, chi của Hội để hỗ trợ thực ...
 • Điều 13: Hội hữu nghị Việt - Úc thành phố Hà Nội có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản tại kho bạc ...
 • Chương 5: THI HÀNH VÀ SỬA ĐỔI QUY CHẾ
 • Điều 14: Quy chế (sửa đổi) này đã được Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt - Úc thành phố Hà Nội lần thứ ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 137/2002/QĐ-UB để xử lý:

Tin tức về Quyết định 137/2002/QĐ-UB

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 137/2002/QĐ-UB

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 137/2002/QĐ-UB

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 137/2002/QĐ-UB

Đang cập nhật