Chỉ thị 34/2001/CT-UB

Click để xem chi tiết và Tải về Chỉ thị 34/2001/CT-UB

Tiêu đề: Chỉ thị số 34/2001/ CT-UB về việc tăng cường công tác quản lý thực hiện quy chế đấu thầu trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Số hiệu: 34/2001/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Đỗ Hoàng Ân Ngày ban hành: 18/10/2001 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Chỉ thị 34/2001/CT-UB để xử lý:

Tin tức về Chỉ thị 34/2001/CT-UB

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Chỉ thị 34/2001/CT-UB

Đang cập nhật

Bình luận về Chỉ thị 34/2001/CT-UB

Đang cập nhật

Án lệ về Chỉ thị 34/2001/CT-UB

Đang cập nhật