Quyết định 96/2002/QĐ-UB

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 96/2002/QĐ-UB

Tiêu đề: Quyết định 96/2002/QĐ-UB phê chuẩn Quy chế (Sửa đổi) về tổ chức và hoạt động của Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản Thành phố Hà Nội do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Số hiệu: 96/2002/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Triệu Ngày ban hành: 24/06/2002 Lĩnh vực: Tổ chức chính trị - xã hội

Mục lục Quyết định 96/2002/QĐ-UB phê chuẩn Quy chế (Sửa đổi) về tổ chức và hoạt động của Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản Thành phố Hà Nội do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI "VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN QUY CHẾ (SỬA ĐỔI) VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG ...
 • Điều 1 : Phê chuẩn Quy chế (Sửa đổi) về tổ chức và hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản Thành ...
 • Điều 2 : Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.
 • Điều 3 : Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền Thành phố. Chủ tịch Liên ...
 • QUY CHẾ (SỬA ĐỔI). VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM - NHẬT BẢN .THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 • Chương 1: TÊN GỌI, TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH, NHIỆM VỤ
 • Điều 1 : Tên hội là Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản Thành phố Hà Nội. Tên viết tắt là Hội hữu nghị Việt ...
 • Điều 2 : Hội hữu nghị Việt - Nhật Thành phố Hà Nội là tổ chức chính trị - xã hội, có chức năng phát triển ...
 • Điều 3 : Tôn chỉ mục đích hoạt động của Hội hữu nghị Việt - Nhật Thành phố Hà Nội là góp phần tăng cường ...
 • Điều 4 : Hội hữu nghị Việt - Nhật Thành phố Hà Nội có nhiệm vụ quyền hạn :
 • Chương 2: HỘI VIÊN, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
 • Điều 5 : Tất cả các tổ chức và Công dân Thủ đô Hà Nội tán thành Quy chế của Hội hữu nghị Việt - Nhật ...
 • Điều 6 : Hội viên có nhiệm vụ :
 • Điều 7 : Hội viên có quyền :
 • Điều 8 : Hội viên đóng góp có hiệu quả cho hoạt động của Hội sẽ được Hội biểu dương và khen thưởng.
 • Chương 3: TỔ CHỨC CỦA HỘI
 • Điều 9 : Hội hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, hiệp thương thống nhất và biểu quyết theo ...
 • Điều 10 : Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt - Nhật toàn Thành phố là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội ...
 • Điều 11: Tổ chức chi hội hữu nghị :
 • Chương 4: TÀI CHÍNH CỦA HỘI
 • Điều 12 : Tài chính của Hội Việt - Nhật Thành phố gồm các khoản thu, chi của Hội để hỗ trợ thực hiện ...
 • Điều 13 : Hội hữu nghị Việt - Nhật Thành phố Hà Nội có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản tại kho bạc ...
 • Chương 5: THI HÀNH VÀ SỬA ĐỔI QUY CHẾ
 • Điều 14 : Quy chế này có hiệu lực sau khi được UBND Thành phố phê duyệt; Chỉ có Đại hội đại biểu Hội ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 96/2002/QĐ-UB để xử lý:

Tin tức về Quyết định 96/2002/QĐ-UB

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 96/2002/QĐ-UB

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 96/2002/QĐ-UB

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 96/2002/QĐ-UB

Đang cập nhật