Quyết định 51/2002/QĐ-UB

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 51/2002/QĐ-UB

Tiêu đề: Quyết định 51/2002/QĐ-UB phê chuẩn điều lệ Hội In Hà Nội do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Số hiệu: 51/2002/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Triệu Ngày ban hành: 04/04/2002 Lĩnh vực: Tổ chức chính trị - xã hội

Mục lục Quyết định 51/2002/QĐ-UB phê chuẩn điều lệ Hội In Hà Nội do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI "VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN ĐIỀU LỆ HỘI IN HÀ NỘI"
 • Điều 1 : Phê chuẩn Điều lệ của Hội In Hà Nội. Bản Điều lệ được ban hành kèm theo quyết định này gồm 7 ...
 • Điều 2 : Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.
 • Điều 3 : Chánh văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố, Giám đốc Sở ...
 • ĐIỀU LỆ HỘI IN HÀ NỘI
 • Chương 1: TÊN GỌI, TÔN CHỈ
 • Điều 1: Tên gọi : Hội In Hà Nội.
 • Điều 2 : Tôn chỉ.
 • Điều 3 : Nguyên tắc tổ chức và hoạt động :
 • Chương 2: NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
 • Điều 4 : Nhiệm vụ của Hội :
 • Điều 5 : Quyền hạn của Hội.
 • Chương III : HỘI VIÊN
 • Điều 6 : Hội viên của Hội
 • Điều 7 : Hội viên có trách nhiệm đóng lệ phí gia nhập Hội và lệ phí hàng năm. Mức lệ phí, do Ban chấp ...
 • Điều 8 : Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội viên.
 • Chương 4: TỔ CHỨC HỘI
 • Điều 9 : Hội In Hà Nội gồm :
 • Điều 10 : - Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội là Đại hội toàn thể hội viên.
 • Điều 11 : Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Uỷ viên Thường vụ
 • Điều 12 : Ban kiểm tra
 • Điều 13 : Chánh văn phòng Hội do Ban chấp hành cử, có nhiệm vụ tổ chức và điều hành các hoạt động thường ...
 • Chương 5: TÀI CHÍNH
 • Điều 14 : Hội có tài sản, tài chính riêng :
 • Điều 15 : Việc sử dụng, quản lý tài sản và tài chính của Hội thực hiện theo quy chế thu chi tài chính ...
 • Chương 6: KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT
 • Điều 16 : Khen thưởng
 • Điều 17 : Kỷ luật
 • Chương 7: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 18 : Việc bổ sung và sửa đổi Điều lệ do Đại hội toàn thể hội viên quyết định.
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 51/2002/QĐ-UB để xử lý:

Tin tức về Quyết định 51/2002/QĐ-UB

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 51/2002/QĐ-UB

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 51/2002/QĐ-UB

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 51/2002/QĐ-UB

Đang cập nhật