Chỉ thị 11/2001/CT-UB

Click để xem chi tiết và Tải về Chỉ thị 11/2001/CT-UB

Tiêu đề: Chỉ thị 11/2001/CT- UB công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2001 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Số hiệu: 11/2001/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Lê Quý Đôn Ngày ban hành: 05/04/2001 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Chỉ thị 11/2001/CT-UB để xử lý:

Tin tức về Chỉ thị 11/2001/CT-UB

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Chỉ thị 11/2001/CT-UB

Đang cập nhật

Bình luận về Chỉ thị 11/2001/CT-UB

Đang cập nhật

Án lệ về Chỉ thị 11/2001/CT-UB

Đang cập nhật